در باره ما

فرودگاه بین المللی نجف اشرف شرق شهرستان مقدس نجف اشرف یکی از مهم ترین شهرستانها در عراق واقع شده، این فرودگاه بر روى پایگاه نظامى هوایی تاسیس شده .

در 20 ژون، 2008 رسما فرودگاه افتتاح شد , این فرودگاه شامل , دفاتر خطوط هوایی , پارکینگ , برج کنترل , سالن حمل و نقل هوایی ,سالن وي-أي-بي .

فرودگاه تحت تأثیر شرایط آب و هوایی حاکم در آن کشور قرار ميگيرد (جهت باد، دما و رطوبت ) همه عوامل آب و هوایی بر حمل و نقل هوایی اثر ميگزارند .

از مشکلات اصلی که فرودگاه با آ ن مواجه بود کوچک بودن جايگاه ايست هواپيماها است در حال حاضر , بعد از توسعه جايگاه ها قابليت ايست 30 هواپيما را دارد كه قبلن قابليت فقط 4 هواپيما بود .

توسعه فرودگاه در آینده بسیار ضروری است به دلیل موقعیت جغرافیایی مهم فرودگاه و زياد شدن خطوط هوايى كه خواستار فرود در فرودگاه بین المللی نجف اشرف هستند .

لازم به ذکر است، كه فرودگاه بین المللی نجف رتبه اول را در میان فرودگاه های عراق، با توجه به گزارش های حاصل شده از خطوط هوایی ، از مهم ترین آن ها خطوط هوایی قطر ، بدليل خدمات متمایز ارائه شده توسط فرودگاه به هواپیما و مسافران .