حمل و نقل هوايى

بر اساس قرار داد حاصل شده بين فرودگاه بين المللى نجف اشرف و شركت ( Pegasus Cargo ) , اين شركت عهده دار حمل ونقل است .

اين شركت كالا را از طريق خطوط هوايى مختلف دريافت ميكند , پس از بازرسى ذخيره ميشود تا زمان تحويل كالا .

اين شركت هزينه هاى رقابتى را , بر اساس وزن كالا محاسبه ميكند .

هزينه هاى ديگرى نيز براى ذخيره سازى براساس وزن محاسبه ميشود , ” توجه داشته باشيد در اولين روز از تاريخ دريافت از حمل و نقل هزينه رايگان خواهد بود ” .

هزینه مستندات برای هر بار حمل و نقل پانزده دلار ( 15 $ ) محاسبه ميشود .

براى تحويل كالاهاى كه موضوع بازرسى و كنترل كيفيت قرار ميگيرند ; از جمله مواد غذايى و غيره تأخير وجود دارد … چرا كه براى بازرسى به پايتخت ( بغداد ) ارسال ميشود و پس از دريافت نتيجه , كالا تحويل مشترى داده ميشود.

براى كسب اطلاعات و سؤال , لطفا با دفتر شركت ( Pegasus Cargo ) در فرودگاه بين المللى نجف اشرف تماس حاصل فرماييد .

E-Mail : pegasus.cargo@copperchase.iq

009647732859444 شماره تلفن