اطلاعات امنيت

مواد ممونوع در داخل ( فرودگاه و هواپیما )

مواد ممنوع در داخل هواپیما

مواد مايع از همه نوع اگر بيش از 1000 ميلى ليتر باشد … مانند آب ,شامپو , ژل , آب ميوه , عسل و غيره …
انواع مواد غذايى اگر به انچا.ه بیش از 500 گرم ( نيم كيلو ) باشد
ماشين آلات مثل قيچى , ريش تراش , چاقو وغيره …
اسپرى هاى عطر اگر بيش از 100 ميلى ليتر باشد , وهمچنين ديگر اسپرى ها …
بازى كه شبيه سلاح تفنگ يا شمشير باشد …
لوپین چاى اگر حاوى ماده مايع باشد مجاز نيست ( اگر خالى باشد مجاز است ) .
لوازم جانبى و گردنبند كه شبيه سلاح است …

همه اين موارد ورودشان به كابين هواپیما ممنوع است , اما ميشود همراه ساك ها به قسمت بار هواپیما حمل شوند .

مواد ممنوع در داخل فرودگاه

انواع گاز مورد استفاده در پخت و پز .
انواع سلاح , تجهيزات نظامى و لوازم جانبى آن .
فندك گازى شبيه تفنگ .
اكسيژن پزشكى بدون مجوز پزشك و كابيتان هواپیما .
آرام بخش و خواب آور بدون مجوز پزشكى .
انواع نوشيدنى هاى الكلى .
مواد اسيدى از همه نوع مانند سركه , ترشى …

از ورود همه ى اين موارد به هواپیما كاملا جلوگیرى ميشود ( نه وارد كابين هواپیما میشوند و نه در قسمت بار هواپیما ) .